آموزش استفاده از فنر لوله بازکنی

نکات مهم تخلیه سپتیک تانک

روش هاي مختلفي براي بازكردن گرفتگي هاي فاضلاب وجود دار كه موثرترين آن ها فنر لوله بازكني مي باشد. لوله بازكني با كمك فنر لوله بازكني توسط شركت هاي لوله بازكني انجام ميگيرد.  فنرلوله بازكني در مواردي زيادي كاربرد دارد. اگر يك جسم سنگين و سخت در لوله هاي فاضلاب گير كرده باشد يا لايه هاي زيادي از جرم بر روي يكديگر انباشته باشد مي توان از فنر لوله بازكني براي رفع گرفتگي لوله اسفاده كرد. فنرهاي لوله بازكني داراي سرفنرهاي مختلفي مي باشند كه بسته به نياز و كاربرد بايد يكي از آن ها استفاده كرد. فنرهاي لوله باكني در دو نوع برقي و ساده در بازار موجود مي باشند. براي بيرون كشيدن ذرات و موهاي گير كرده در لوله اي فاضلاب از فنر لوله بازكني ساده و درمواقعي كه لايه هاي جرم و رسوب سبب بسته شدن لوله شده باشند از فنر لوله بازكني برقي استفاده مي كنند.

تفاوت روش هاي لوله بازكني :

روش هاي مختلفي براي بازكردن گرفتگي لوله وجود دارد كه هر كدام مزايا و معايب منحصر به فردي دارند. روش هاي طبيعي نيز براي بازكردن گرفتگي لوله وجود دارد اما اين روش ها در رفع گرفتگي هاي شديد لوله موثر نمي باشند. استفاده از محلول هاي قوي لوله بزاز كني نيز سبب پوسيدگي و از بين رفتن لوله خواهند شد. از اين رو می توان استفاده از فنر لوله بازكني را بهترين روش رفع گرفتگي لوله معرفي كرد. زيرا هيچ آسيبي به لوله وارد نكرده و گرفتگي را به طور كامل برطرف مي كند.

روش استفاده از فنر لوله بازكني:

فنر لوله بازكني طول بلند و منعطفي داردكه در پيچ و خم هاي لوله به خوبي حركت كرده تا به عامل گرفتگي لوله برسد و عامل را از ميان بردارد. پس از آنكه يك سر فنر لوله بازكني را به درون لوله فرستاديد تا جايي كه امكان دارد آن را درون لوله حركت دهيد تا به انسداد به وجود آمده در لوله برسد.

سپس فنر لوله بازکن را در جهت عکس بچرخانید بخصوص وقتی که جسم سختی سبب انسداد شده باشد.

اگر با استفاده از فنر نتوانستید مشکل تخلیه چاه و لوله بازکنی خود را حل نمائید حتما با یک دفتر لوله بازکنی تماس بگیرید.

77 10 710 0912 تماس بگیرید