آموزش نصب سپتیک تانک و نگهداری از آن

 

برای اینکه سپتیک تانک با راندمان بهتری کار کند توجه به موارد زیر لازم می باشد:

زمانی که سپتیک تانک باید تخلیه شود بستگی به شرایط کار تانک کیفیت و کمیت فاضلاب خام دارد.درحالت کلی اگر آشغالی به درون تانک ریخته نشده باشدو ظرفیت تانک درست محاسبه شده باشدکه حدودا یک سال طول میکشد.

  • هیچ نوع مواد ضد عفونی نباید در جریان تصفیه و کار تانک به داخل آن ریخته شود. زیرا باعث از بین رفتن باکتریها می گردد.
  • بهتر است پاک سازی و تخلیه سپتیک تانک را بوسیله پمپ انجام شود. البته ممکن است فاضلاب سطحی و لجن موجود را با وسایل دستی و حتی زهکشی نیز از تانک خارج ساخت.
  • از عبور خودرو های سنگین به دفعات زیاد جلوگیری شود.
  • از ورود اشیا غیر قابل تجزیه به درون سپتیک تانک جلوگیری شود.
  • در زمان تخلیه سپتیک تانک نیز نیازی نیست تمام مواد لجنی تانک خارج شود چون وجود مقداری از مواد لجنی از مواد آلی دارای باکتری در تانک ملزم بوده و نیازی به این کار نمی باشد.
  • از ورود رنگ، روغن موتور ،سموم،کود شیمیایی جلوگیری شود
  • مواد ریزدانه و مواد غیرقابل تجزیه بایستی حتماً از سپتیک تانک تخلیه و خارج گردند.
  • برای بازکردن مسیر فاضلاب مسدود شده از آب داغ بجای مواد شیمیایی استفاده شود.

 

آموزش نصب سپتیک تانک بصورت دفنی:

قبل از نصب سپتیک تانک بصورت دفنی باید بررسی کرد که سپتیک تانک توانایی تحمل بار خاک اطراف و بارهای احتمالی را داشته باشد.

اگر سپتیک تانک مقاومت کافی نداشته باشد، به سبب اعمال بارهای وارده شده به آن دچار تغییر شکلهای شده و احتمال شکستگی اتصالات و نشت فاضلاب به بیرون سپتیک تانک را دارد.در صورتیکه خروجی پساب سپتیک تانک وارد زمین یا خاک میشود زمین مورد نظر باید حداقل ۱۰ متر از ساختمان فاصله داشته با شد و حداقل ۳۰ متر از چاه های آب فاصله داشته باشد.

مرحله ی اول:ابتدا زمین را به طول یک متر بیشتر از طول سپتیک تانک و عرض نیم متر بیشتر از عرض سپتیک تانک حفر نمایید. عمق گودی نیز باید طوری حفر شود که سپتیک تانک به اضافه لوله ورودی در آن جای گیرد

مرحله ی دوم:یک لایه بتن مگر با عیار حداقل 150 کیلوگرم بر مترمکعب در کف گود اعمال کنید. دقت کنید که بتن مگر برای نصب سپتیک تانک بصورت کاملا تراز اجرا گردد.

مرحله ی سوم:فوندانسیون بایستی به ضخامت ۲۰ سانتیمتر و از نوع آرماتور بندی شده باشد و ابعاد آن طوری باشد که از هر طرف به اندازه ۵۰ سانتیمتر از طول و عرض (قطر)سپتیک بیشتر باشد.

مرحله ی اسپتیک تانک را با استفاده از جرثقیل در گود قرار دهید.

لوله های وروردی و خروجی و خروجی بیوگاز را به سیستم سپتیک تانک وصل کنید

خاک اضافه مانده از گودبرداری را الک کرده تا خاک از ذرات سنگدانه بزرگتر از 1 اینچ نباشد.

خاک را اطراف سپتیک تانک بریزید. دقت کنید که خاک الک شده نباید مستقیما بر روی سپتیک تانک ریخته شود بلکه باید در فضای بین سپتیک تانک و دیواره گود ریخته شود.

 

77 10 710 0912 تماس بگیرید