اصول فنی در نصب سپتیک تانک

نکات مهم تخلیه سپتیک تانک

پسپتیک تانک مخزنی است که به طور کامل آب بندی شده و حجم فاضلاب ورودی با حجم پساب خروجی یکسان می باشد. فاضلاب خانگی از طریق لوله ورودی وارد سپتیک تانک می شود، لوله ورودی به سپتیک تانک باید 2 تا 3 اینچ بالاتر تر از لوله خروجی از سپتیک تانک بوده و بعد آن یک وسیله T مانند قرار دارد که مانع از شناور ماندن مواد جامد شود و فاضلاب را به سمت عمق مخزن هدایت می کند.

ارتفاع T تقریبا 20 درصد عمق مخزن می باشد، اگر این ارتفاع بیشتر از این مقدار باشد جریان به سمت عمق مخزن باعث تلاطم در مخزن می شود و مواد جامد بیشتری با پساب به بیرون مخزن هدایت می شود و اگر ارتفاع کمتر از این مقدار باشد در زمان کمتری مسدود می شود.

بخش های مختلف سپتیک تانک:

در سپتیک تانک سه لایه وجود دارد، لایه بالایی، لایه کف کشناور که شامل مواد زاید مانند چربی غذاها، فیلتر سیگارها، پس مانده های شوینده ها می باشد که این لایه تجزیه نمی شود. در لایه پایین شامل مواد جامد تجزیه شده یا نسبتا تجزیه شده و ته نشین شده می باشد. لایه وسط شامل جامداتی که نه شناور شده و نه تجزیه شده و ته نشین می شوند که باکتری ها در این لایه وسط فعال بوده و هر سپتیک هر چقدر لایه میانی وسیع تری داشته باشد دارای عملکرد بهتری می باشد چون باکتری های فعال در آن بیشتر خواهند بود. در آخر یک وسیله خروجی T شکل که 40 درصد عمق ارتفاع دارد باعث خروج لایه وسطی از سپتیک می شود.

در بعضی اشکال سپتیک تانک توسط یک دیواره به دو بخش نا مساوی تقسیم شده است که در بخش اول مواد و ذرات درشت ته نشین شده و در کف مخزن انباشته می شود و چربی و روغن های شناور نیز روی سطح شناور می مانند. ارتباط بخش اول و دوم به گونه ای است که امکان عبور مواد ته نشین شده و چربی های شناور از بخش اول به دوم وجود ندارد و بدین سان لایه وسطی زلال به بخش دوم منتقل شده و در نهایت پساب از سپتیک خارج می شود.

استفاده از سپتیک تانک در مکان هایی که جنس زمین غیر قابل نفوذ باشد و یا آب های زیر سطحی در عمق خیلی کم واقع شده باشند، الزامی می باشد.

نکات مهم در هنگام نصب سپتیک تانک:

اجرای نکات فنی درهنگام نصب سپتیک تانک از اصول نصب آن می باشد. برای آشنایی با مهمترین نکات و اصول نصب سپیک تانک موارد زیر را مطلعه نمایید:

انتخاب موقعیت مکانی سپتیک تانک:

• با توجه به بوی متعفن فاضلاب لازم است تا حد امکان از ساختمان دور بوده و در جایی واقع شود که باعث آلودگی آب های زیر زمین نشود. مجل سپتیک تانک در معرض سیل و یا در محل های باتلاقی نباشد.

بررسی انکه آیا زیر سپتیک خارج از خط 45 درجه ای است که از سطح پی می گذرد.
 موقعیت لوله های پر کن و رفت نسبت به هم مناسب باشد
انتخاب حجم سپتیک تانک:

• اگر مقدار فاضلاب کل روزانه کمتر از 6000 لیتر باشد ظرفیت سپتیک تانک معادل 1.5 برابر آن خواهد بود. ولی در هیچ مورد نباید حجم سپتیک تانک کمتر از 3000 لیتر انتخاب شود.
در صورتی که مقدار فاضلاب روزانه بیشتر از 6000 لیتر باشد ظرفیت سپتیک تانک از فرمول زیر محاسبه می شود:
(تعداد نفر) * V = 4500 + 0.75 * 150
V بر حسب لیتر می باشد.

انتخاب  ابعاد صحیح سپتیک تانک

V = (A + E) * B * D

• طول (A + E) بایستی بین 2 تا 4 برابر عرض B باشد.

• عمق D حد اقل 1.2 متر و حد اکثر 3 متر باشد.

• ارتفاع C نبایستی کمتر از 30 سانتی متر شود.

جنس سپتیک تانک:

• سپتیک تانک می تواند فولادی، پلیمری، بتنی و … باشد. در هر صورت از مصالحی ساخته شود که امکان زنگ زدن، پوسیدگی، خوردگی آن زیاد نباشد، همچنین بدون منفذ بوده و چنان استحکامی داشته باشد تا بتواند در برابر فشار های زمین مقاومت کند و هنگامی که مخزن تمیز و پمپ می شود فرو نریزد.

جنس لوله های متصل به سپتیک:

• استفاده از لوله های چدنی در خروجی سپتیک باعث خوردگی این لوله ها می شود پس بهتر است از لوله های پلاستیکی با مقاومت خوب استفاده شود و باید به قدر کافی بین سپتیک و لبه خاکبرداری ساپورت وجود داشته باشد تا از تاب برداشتن لوله ها در این نقطه جلو گیری شود.

نصب منهول برای سپتیک تانک سپتیک تانک:

• سپتیک حتما بایستی برای بازدید و تمیز کردن منهول داشته باشد.

آب بند کردن منهول (دریچه آدم رو) سپتیک تانک
عایق رطوبتی سپتیک تانک های بتنی

انتخاب قطر صحیح برای لوله های سپتیک تانک:

• سایز هواکش سپتیک تانک تا حجم منبع 4000 لیتر باید حد اقل 2 اینچ و اگر حجم منبع بیش از 4000 تا 10000 لیتر باشد سایز لوله هواکش باید حد اقل 3 اینچ و اگر حجم منبع بیش از 10000 تا 32000 لیتر باشد حد اقل قطر لوله هواکش باید 4 اینچ باشد.

محافظت از لوله هواکش با توری زنگ نزن

بردن لوله هواکش سپتیک تا روی بام

• هواکش سپتیک تانک بایستی حد اقل 3 متر فاصله افقی از هر نوع هواکش، دریچه باز شو، پنجره و کولر، هوا ساز … داشته باشد ، مگر آن که انتهای لوله هواکش 2 متر از آنها بالاتر واقع باشد.

سپتیک

شرکتهای تخلیه چاه سپهرسرویس با استفاده از تانکرهای مکنده مخصوص تخلیه چاه ، تخلیه سپتیک تانک ،خدمات نصب سپتیک تانک و همچنین انواع پمپهای تخلیه چاه از قبیل پمپ کف کش، پمپ مکنده و پمپ ساکشن اقدام به تخلیه سپتیک تانک های فاضلاب می کنند.

شماره تماس:09127101077

مطالب مرتبط:
سپتیک تانک چیست و در کجا کاربرد دارد؟

اجرای سپتیک تانک 
آموزش نصب سپتیک تانک و نگهداری از آن

تخلیه سپتیک تانک های فاضلاب

لایروبی و تخلیه فاضلاب سپتیک تانک

77 10 710 0912 تماس بگیرید