با بزرگ شدن شهرها و افزایش جمعیت از یک سو و گسترش صنایع از سوی دیگر مسئله آلودگی محیط زیست بدلیل وجود فاضلاب روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می نماید .
روش های دفع فاضلاب،تخلیه کانال فاضلاب کانال فاضلاب،اهمیت دفع کانال فاضلاب،تخلیه چاه فاضلاب،روش های تخلیه چاه فاضلاب،تخلیه کانالهای فاضلاب شهری
وجود فاضلاب ها یکی از عوامل آلودگی محیط زیست می باشد و لذا بایستی آن ها را جمع آوری و از شهرها بیرون رانده و ابتدا آن ها را تصفیه نمود و سپس به گردش آب در طبیعت برگردانید . بنابراین جمع آوری گنداب ها و پساب ها از محیط زیست و کانال های فاضلاب در شهرها از دیدگاه های زیر لازم و ضروری است .
الف ) بهداشت همگانی
ب ) استفاده مجدد از فاضلاب
ج ) حفظ زیبایی های محیط زیست
د ) تاثیر بر سفره های آب زیرزمینی

wastewater-450

دفع کانال فاضلاب

سیستم های دفع مواد زائد از کانال های فاضلاب:

جهت دفع  فاضلاب از کانال های فاضلاب شهری دو روش زیر متداول است :

  •  سیستم ساده و قدیمی ( سنتی )
  •  سیستم انتقال به کمک آب

در روش اول که استفاده از چاه جهت دفع فاضلاب می باشد و کم کم منسوخ خواهد گشت اشکالات عمده ای دارد از جمله آلوده نمودن آب های زیر زمینی در اثر نشر فاضلاب و هم چنین مسدود شدن چشمه های خاک وگرفتگی چاه و نیاز به تخلیه فاضلاب مستراح ها و غیره .
در روش دوم انتقال و دفع فاضلاب با کمک آب صورت می گیرد . ظرفیت و حجم آبی که با مواد جامد مخلوط می گردد به حدی زیاد است که مجموعه مخلوط کم و بیش مانند آب عمل می کند .

فاضلاب حاصل از توالت ها – دستشویی ها – ظرفشویی ها – حمام و غیره ، فاضلابی مخلوط را تشکیل می دهند که توسط کانال های بسته و زیرزمینی به نام فاضلابرو منتقل می گردند . لوله های فاضلاب رو در زمین با شیب خاصی به طور دقیق قرار داده می شوند تا در آن ها سرعت مناسبی برای جریان فاضلاب ایجاد گردد . سپس فاضلاب جریان یافته از شهر خارج می گردد و در صورت لزوم تسویه و استفاده مجدد از آن می گردد .فاضلاب حاصل از بارندگی و سیلاب نیز ممکن است وارد لوله های فاضلابرو بشود . از آن جایی که سیلاب کثیف و آلوده نمی باشد می توان بدون هیچ مشکلی آن را از طریق کانال های سطحی روباز یا کانیو ( Kinevo ) دفع نمود . در شهرهای بزرگ که قیمت زمین بالا است و سطح کانال های روباز خیلی زیاد می باشد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست که اجازه داده شود سیلاب و آب باران وارد فاضلاب های زیرزمینی شده و به همراه فاضلاب انتقال یابد .
روش های دفع فاضلاب، بهترین روش تخلیه کانال های فاضلاب،تخلیه چاه در تهران،تخلیه کانال فاضلاب کانال فاضلاب،اهمیت دفع کانال فاضلاب،تخلیه چاه فاضلاب،روش های تخلیه چاه فاضلاب،تخلیه کانالهای فاضلاب شهری
سیستم انتقال فاضلاب به کمک آب پیشرفته ترین روش دفع فاضلاب است . بنابراین از نقطه نظر بهداشتی به کارگیری آن پیشنهاد میگردد و هم چنین در شهرهای بزرگ به عنوان یک سیستم اقتصادی مطرح و مورد استفاده قرار می گیرد .

با بکارگیری مجهزترین تجهیزات تخلیه چاه و لایربی کانال های فاضلاب شرکت سپهر سرویس به همراه تیم های مجرب و متخصص  آماده عقد قرارداد با ارگانهای دولتی و مجتمع های مسکونی می باشد.

 

مطالب مرتبط:
انواع فاضلاب شهری دفع و تخلیه فاضلاب خانگی

لایروبی چاه و شستشوی شبکه ی فاضلاب(معرفی نازل های شستشو و لایروبی)

تخلیه و دفع کانال های فاضلاب

لایروبی انتقال و تخلیه کانال های فاضلاب

فاضلاب های شهری و روش های جمع آوری و تخلیه آن ها(فاضلاب خانگی و شهری)

رفع گرفتگی چاه توالت ایرانی و فرنگی و فاضلاب
انواع مختلف چاه های فاضلاب
رفع گرفتگی چاه فاضلاب و تخلیه چاه