تخلیه چاه|تخلیه چاه جاده مخصوص|تخلیه چاه فاضلاب درجاده مخصوص

09127101077

تخلیه چاه جاده مخصوص  – تخلیه چاه فاضلاب در جاده مخصوص

تخلیه چاه و لوله بازکنی جاده مخصوص شبانه  روزی

خدمات فنی تخلیه  چاه سپهر سرویس

لوله بازکنی جاده مخصوصو حومه با پمپ تراکم هوا و فنر لوله بازکنی

تخلیه چاه بصورت مکانیزه 100% تضمینی درجاده مخصوص

تخلیه انواع سپتیک های لجن گیر و چربی گیر و منحول و لایروبی سپتیک

لایروبی چاه و کف تراشی توسط اکیپ مجرب سپهرسرویس در جاده مخصوص

تشخیص دقیق محل حفر چاه با جدید ترین امکانات حفر

طوقه چینی چاه و کول گذاری میله ی چاه جهت جلوگیری از ریزش دیوار چاه فاضلاب در جاده مخصوص

حفر انواع چاه جذبی و چاه عمیق آب و فاضلاب و چاههای ارت درجاده مخصوص 

تخلیه چاه و لوله بازکنی فوری درجاده مخصوص 09127101077

77 10 710 0912 تماس بگیرید