خدمات تخليه و لايروبي سپتيک تانك در تهران

نکات مهم تخلیه سپتیک تانک

سپتیک تانک ها پس از مدتی نیاز به خدمات لایروبی و تخلیه پیدا می کنند. سپتیک تانک ها مخازنی هستند که در روی زمین یا زیر زمین قرار می گیرند و  یکی از بهترین روش های دفع فاضلاب به شمار می روند. استفاده از سپتیک تانک ها مدت هاست که جایگزین روش قدیمی حفر چاه فاضلاب شده است. این مخازن فاضلاب مانند چاه های فاضلاب قدیمی دوباره پر شده و نیاز به لایروبی و تخلیه دارند.

برای استفاده ی دوباره از مخزن سپتیک تانک خدمات لایروبی و تخلیه توسط شرکت های تخلیه چاه و فاضلاب در تهران صورت می گیرد.

از دیگر خدماتی که توسط شرکت های معتبر تخلیه چاه انجام می گیرد لایروبی سپتیک تانک می باشد. اگر لایروبی سپتیک تانک به موقع انجام نگیرد این مخزن دوباره پر می شود و کارایی اولیه را برای تصفیه و حفظ فاضلاب ندارد.

چرا باید سپتیک تانک را به موقع تخلیه و لایروبی کرد:

پر شدن فاضلاب در سپتیک تانک ها سبب بروز مشکلات زیادی می شود. ساختمان ها و مکان هایی  که به شبکه ی سپتیک متصل هستند دچار اشکال شده و فاضلاب از لوله ها و خروجی این مکان ها خارج می شود. هر چه سپتیک تانک پر تر باشد فاضلاب خروجی به همان میزان بیشتر می شود. سپتیک تانک ها در صورتی که به موقع تخلیه نشوند پیامدهای ناخوشایندی را به دنبال دارند. شرکت های تخلیه چاه با استفاده از تانکرهای مکنده در کمترین زمان اقدامات لازم را برای تخلیه سپتیک انجام می دهند. بررسی وضعیت سپتیک تانک توسط افراد حرفه ای در این شرکت ها انجام می گیرد. در صورت لزوم لایروبی، اقدامات لازمه برای رسوب زدایی لایه های اضافه انجام می گیرد.

چرا باید مخزن سپتیک تانک را لایروبی کرد:

با گذشت زمان لایه های اضافه فاضلاب در دیوارهای مخزن انباشته شده و محکم می شوند. این لایه ها رفته رفته از حجم مخزن کم می کنند و این موضوع سبب می شود که مخزن سپتیک تانک زودتر پر شده و نیاز به خدمات لایروبی سپتیک تانک پیدا می کند. برای آنکه سپتتیک تانک توانایی بالایی در نگهداری فاضلاب داشته باشد و کارایی آن افزایش یابد، باید این لایه ها و رسوبات را از بین برد. از بین بردن فضای اضافی اشغال شده توسط کف تراش ها ورسوب زداها صورت می گیرد. برای لایروبی چاه باید سپتیک تانک را به طور کامل تخلیه کرد سپس به وسیله ی دستگاها و مته های مخصوص اقدامات مربوطه جهت لایروبی چاه انجام میگیرد.

 

تجهیزات لازم برای لایروبی و تخلیه سپتیک تانک:

خدمات لایروبی و تخلیه سپتیک تانک توسط شرکت های معتبر تخلیه چاه انجام میگیرد. تخلیه به صورت مکانیزه توسط تانکرهای مکنده و پرقدرت ترین پمپ ها انجام میگیرد. تجهیزات مربوطه برای لایروبی سپتیک تانک شامل کف تراش ها و رسوب زدها با مته ها ی مخصوص می باشد.

 

77 10 710 0912 تماس بگیرید