خدمات چاه و فاضلاب- تخلیه چاه و بازسازی چاه کهنه

حادثه های مختلفی در زمینه ی چاه و فاضلاب هر ساله جان افراد زیادی را گرفته است . افرادی که با جدی نگرفتن خطرارت چاه فاضلاب منجر به اتفاق ناخوشایندی شده اند. حوادثی از جمله ریزش و تخریب چاه فاضلاب را نمی توان امری طبیعی در نظر گرفت. زیرا اگر خدمات چاه به موقع و توسط افراد حرفه ای انجام میگرفت این اتفاق ها هیچگاه نمی افتاد. چاه های کهنه و نم زده  دیگر توانایی قبل را در نگهداری از فاضلاب نداشته و یک خطر برای ساکنین اطراف به شمار می روند. چاه های قدیمی در ساختمانهای قدیمی بیشتر در معرض ریزش هستند و باید بیشتر تحت نظارت مداوم افراد متخصص قرار بگیرند. تعمیر و ترمیم چاه فاضلاب از جمله خدماتی است که پس از تخلیه چاه توسط شرکت های خدماتی چاه و فاضلاب انجام میگرد.

خدمات بررسی وضعیت چاه فاضلاب:

جدی گرفتن خطرات چاه و فاضلاب از جمله مواردی است که در هر منزلی قدیمی باید به آن توجه شود. خطر ریزش چاه های کهنه و قدیمی هر روز بیشتر و بیشتر می شود و نیاز به رسیدگی دارد. بررسی چاه فاضلاب توسط افراد با تجربه و متخصص به اصول چاه فاضلاب انجام میگیرد. خدمات گوناگونی برای انواع چاه های فاضلاب وجود دارد که این خدمات بسته به نیاز و وضعیت چاه فاضلاب متفاوت می باشد. برخی چاه های فاضلاب هر چه سریعتر باید بازسازی و نو شوند و نیاز به خدمات تعمیر چاه دارند اما برخی دیگر با تخلیه چاه دوباره قابلیت نگهداری فاضلاب را به دست خواهند آورند. شما با تماس تلفنی به یک شرکت خدماتی تخلیه چاه و فاضلاب می توانید از متخصیصن آن شرکت مشاوره بگیرد.

 

چه زمانی به خدمات چاه و فاضلاب نیاز پیدا می کنیم:

نشانه هایی وجود دارد به شما می گوید چه زمانی با شرکت خدماتی چاه و فاضلاب تماس بگیرید تا خطر ریزش چاه فاضلاب را برطرف نمایند.

یکی از این نشانه ها سرازیر شدن فاضلاب از چاه توالت می باشد. برخی این بالا زدن آنقدر زیاد است که تمام فضای منزل پز از فاضلاب می شود. زیرا چاه فاضلاب یک حجم و ظرفیت مشخصی دارد و بیشتر از آن نمی تواند فاضلاب را درون خود نگه دارد و آن را پس می زند. در صورت سرازیر شدن آب از چاه فاضلاب هر چه سریعتر اقدامات لازم را برای تخلیه چاه فاضلاب فراهم کنید.

روش کار شرکت های چاه و فاضلاب به این شکل است که تخلیه چاه را توسط تانکر های مکنده و پمپ های لجن کش وکفکش انجام داده و پس از تخلیه چاه به طور کامل، اقدامات لازم برای تعمیر و لایروبی چاه انجام می دهند.

 

77 10 710 0912 تماس بگیرید