درآوردن دستمال کاغذی از توالت

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

افتادن دستمال کاغذی درون توالت راه توالت را بند می آورد و سبب گرفتگی آن می شود. روش هایی برای رفع گرفتگی لوله وجود دارد که می تواند موثر باشد.

ماندن کاغذ توالت درون لوله غیر معمول است زیرا دستمال کاغذی درون آب حل می شود اما ممکن است که این دستمال در سیفون توالت گیر کرده باشد و برطرف کردن آن کار را کمی سختتر کند.

لوله بازکنی

استفاده از جوش شیرین وسرکه:

این مخلوط اغلب به عنوان یک محلول طبیعی برای رفع گرفتگی لوله به کار می رود. ابتدا نصف فنجان پودر را درون لوله بریزید سپس نصف فنجان سرکه را بر روی آن بریزید و ده دقیقه صبر کنید. اگر گرفتگی برطرف نشد می توانید دوباره این کار را تکرار کنید. این مواد دستمال را درون خود حل خواهد کرد.

مرحله ی دوم:

راه درست
هر خانه با حمام نیاز به ابزار دستی در گنجه ابزار دارد. اول، یک تلمبه توالت است و دیگری توبره توالت است. مقاومت دستمال کاغذی در برابر تلمبه ی دستی کم است.

لوله بازکنی

استفاده از مایع ظرف شویی:

مقداری آب گرم را با مایع ظرف شویی مخلوط کنید و درون لوله بریزید، چند دقیقه صبر کنید و از تلنبه ی دستی برای رفع گرفتگی استفاده کنید. از آب جوش برای این کار استفاده نکنید چون ممکن است سبب شکستن کاسه ی سرد توالت شود.
لوله بازکنی

اگر با انجام مراحل بالا باز هم گرفتگی برطرف نشد می توانید از فنر لوله بازکنی استفاده کنید.

77 10 710 0912 تماس بگیرید