طبقه بندی چاه ها و تخلیه چاه ها از نظر عمق آنها

تخلیه چاه | لوله بازکنی

انسان به دلیل نیازی که مایه ی حیاتی مثل آب داشته است همیشه بدنبال راهی برای  پیدا کردن شرایطی برای دسترسی داشته به آن بوده است و ایرانیان باستان اولین انسان هایی بوده اند که در بحث حفر چاه و قنات پیشقدم بوده اند. علاوه بر روش سنتی حفر چاه به صورت دستی که در بسیاری از جاهای ایران هم اکنون نیز دیده می شود، فنون حفر چاه های مکانیکی نیز به وفور بکار گرفته می شود. مته های ضربه ای که تا میانه های قرن نوزدهم برای حفر چاه های نفت بکار گرفته می شدو اسم متد کانادایی را بر خود داشت، به دیلم بلند و قطوری شباهت داشت که قادر بود تا چند صد متر به درون زمین راه پیدا کند.

حفر چاه از قدیم و دیرباز توسط بشر صورت می گرفته است، مطالعاتی که در بحث زمین شناسی انجام می شود تنها پیش بینی کننده موجود مخازن است و برای اطمینان از وجود منابعی نظیر نفت و یا استخراج آب های زیرزمینی باید به حفر چاه پرداخت.

براساس طبقه بندی چاه های مختلف  می توان چاه ها را تعمیر و بازسازی و تخلیه نمود.
تخلیه چاه،انواع مختلف چاه،عمق مناسب برای چاه،روش های تخلیه چاه،قوانین حفاری چاه،اصول استاندارد برای حفر چاه عمیق،آموزش حفر چاه،تخلیه چاه،اصول تخلیه چاه،

انواع مختلف چاه ها:

چاه های دستی :

در مناطق روستایی ایران چاه های دستی فراوانی وجود دارند و آبی که از آن ها استخراج می شود برای مصارف شرب و یا دام استفاده می شود.قدیمی ترین نوع چاه ها که ابتدایی ترین آن ها نیز به شمار می روند و در قدیم به نسبت زمان فعلی بیشتر متداول بوده وبکار گرفته می شد. این چاه ها اغلب اوقات در رسوبات آبرفتی و با وسایل ابتدایی نظیر کلنگ و بیل تا عمقی که به سطح آب زیرزمینی رسیده شود حفاری می شود و تا چند متر زیر آن کندن چاه ادامه پیدا می کند.

عمق چاه های دستی:

چون حفر چاه به صورت دستی در اعماق زیاد، مشکلات زیادی را با خود به همراه دارد، اغلب اوقات این چاه ها در نقاطی حفر می شوند که عمق برخورد به سطح لایه آب زیر زمینی زیاد نباشد (بین ۵ تا ۴۰ متر).

رعایت اصول ایمنی در حفر چاه های دستی:

به منظور رعایت اصول ایمنی و هم چنین جلوگیری از ریزش دیواره های چاه، آن را با بتون، آجر، تخته سنگ و یا لوله ی جدار پوشش می دهند.

چاه های نیمه عمیق:

به برخی از چاه هایی که تا عمق حداکثر ۳۰ تا ۳۲ متر کنده می شوند چاه نیمه عمیق می گویند.و جزو همان چاه های دستی محسوب می شوند که به وسیله دست حفر می شوند بعضی از افراد نیز به چاه هایی که تا اولین سفره آب زیر زمینی کنده می شوند چاه نیمه عمیق می گویند. عده ای هم هستند که می گویند تا زمانی که کیفیت آب در زیر زمین تغییر پیدا نکند، چاه حفر شده در آن چاهی نیمه عمیق است. اما اکثریت افراد بر این موضوع توافق دارند که چاهی که تا اولیه سفره آب زیر زمینی حفر می شود، به این شرط چاهی نیمه عمیق است که عمق آن از ۱۰۰ متر بیشتر نشود.

چاه های عمیق:

به چاه هایی که با دستگاه حفر می شودند و دارای عمق زیادی هستند چاه عمیق می گویند.

نمونه هایی از چاه های عمیق:

اکثر چاه های کشاورزی و چاه هایی که در سفره های عمیق، یعنی در سفره های زیر زمینی که سطح آب آن ها در اعماق زیاد واقع شده است، حفر می شوند از نوع چاه های عمیق هستند.

مطالب مرتبط:

دلایل ریزش چاه فاضلاب تخلیه نشده

لایروبی چاه-تخلیه چاه-چرابایدچاه را لایروبی و تخلیه کرد؟

شماره تماس:09127101077

77 10 710 0912 تماس بگیرید