طرز کار سیفون(شترگلو)چیست؟

ساختمان سيفون به شكلي است كه پس از هر بار تخليه مقداري اب در داخل آن باقي مي ماند به طوري كه اين مايع ارتباط فضاي داخلي لوله ي فاضلاب را با فضاي داخل ساختمان قطع ميكند. آب داخل سيفون را (آب بند) مي نامند و عمق آب بندي ارتفاع ستون آبي است كه بين قسمت سرريز وعمق گلوي سيفون واقع شده است .

دسته بندی سیفون:

يكي از آنها (آب بندي معمولي)است كه عمق آب بندي ان حدود 5سانتي متر است وديگري سيفون با (آب بندي عميق) كه عمق آب بندي آن دو برابر قبلي است. از لوله هاي گالوانيزه در لوله كشي هواكش وآب باران استفاده ميشود  لوله كشي فاضلاب ساختمان ها از اين نوع است.

سيفون با آب بندي عميق را ميتوان در شرايط عادي نيز به كار برد.ولي معمولا در شرايط غير عادي از قبيل گرما ي زياد درون آن وسيله اي است كه براي جلوگيري از ورود هواي نامطبوع داخل شبكه ي فاضلاب به فضاي داخل ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد.سيفون با آب بندي معمولي در سيستم هايي از لوله كشي كه تحت شرايط عادي كار ميكنند به كار ميرود.بيشتر سيفون هاي وكاهش فشار جو ودر مواردي كه سيستم هواكش كامل نباشد مورد استفاده قرار ميگيرد.

طرز كار سيفون ها:

با توجه به سطح آب داخل سيفون در حالت عادي وقبل از تخليه ي فاضلاب به داخل آن در سطح A-A قرار ميگيرد.

انواع سيفون ها:

متداول ترين نوع سيفون ها سيفون هاي نوع pوsهستند وهر يك از آنها خود به اشكال مختلفي ساخته مي شوند.ولي كارآمد ترين سيفون ها سيفون pاست كه به آن سيفون شتر گلو نيز مي گويند. از سيفون هاي شتر گلو براي اتصال به دست شويي ها ولگن ها وآبريزها وشيرهاي آبخوري وحمام ها استفاده مي كنند.جريان فاضلاب سيفون ها نوع pاز ساير انواع سيفون هاي معمول كند تر است.پس از تخليه فاضلاب وسايل بهداشتي در داخل سيفون ارتفاع آب در شاخه هاي B به تدريج زياد مي شودوارتفاع آب در شاخه يc نيز به طور هم زمان بالا مي آيد تا زماني كه سطح آب به سرريزلوله ي خروجي سيفون يعني به سطح D برسد.از اين لحظه به بعد هر چه آب وارد لوله ي ورودي سيفون بشود از لوله ي خروجي آن خارج مي گردد.

شترگلو
با بکارگیری مجهزترین تجهیزات لوله بازکنی و تعمیرات سیفون توالت به صورت کاملا مکانیزه، شرکت سپهر سرویس به همراه تیم های مجرب و متخصص  آماده ی خدمت رسانی به مناطق مختلف تهران و حومه می باشد.

77 10 710 0912 تماس بگیرید