لوله کشی فاضلاب ساختمان یکی از مهمترین و فنی ترین تاسیسات ساختمان است. اجرای نکات اصلی هنگام لوله کشی فاضلاب نیاز به دانش، تجربه، ابزار حرفه ای و مهارت دارد. نکات زیادی برای نصب لوله های فاضلاب وجود دارد که اگر به دقت اجرا نشود در آینده سبب  ایجاد خسارات زیادی خواهد شد. در این قسمت به مهمترین قوانین لوله کشی فاضلاب می پردازیم:

پوشش لوله های فاضلاب:

نصب لوله های فاضلاب به صورت صاف و مستقیم برای عملکرد صحیح سیستم فاضلاب اهمیت زیادی دارد. در برخی مواقع این لوله ها از زیر ساختمان عبور میکنندو در صورتی که لوله ها از زیر ساختمان عبور کردند باید پوشش مناسب برای آن ها تعبیه شود. پوشش مناسب برای لوله های فاضلاب زیر ساختمان 15 سانتی متر می باشد.

شیب مناسب برای نصب لوله های فاضلاب:

هدف نصب لوله های فاضلاب هدایت فاضلاب به چاه فاضلاب یا شبکه ی فاضلاب شهری می باشد. سرعت این انتقال باید مورد توجه لوله کش فاضلاب قرار گیرد. یکی از عواملی که تعیین کننده سرعت انتقال فاضلاب به درون چاه می باشد درصد شیب کارگذاری است. شیب صفر تا پنج درصد برای این کار مناسب است. اگر شیب از این مقدار کمتر یا بیشتر باشد سبب زیاد شدن سرعت انتقال فاضلاب یا باقی ماندن فاضلاب در لوله خواهد شد. همچنین اتصالات نیز باید به صورت 45 درجه نصب شوند.

نصب دریچه ی فاضلاب:

دریچه ی بازدید از فاضلاب برای بررسی وضعیت فاضلاب و چاه فاضلاب اهمیت ویژه ای دارد که در برخی مواقع توسط لوله کش های فاضلاب نادیده گرفته می شوند. همچنین در انتهای لوله ای فاضلاب نیز باید دریچه ی بازدید مناسبی نصب و تعبیه شود

تست و آزمایش سیستم فاضلاب:

از مهمترین مراحل نصب لوله های فاضلاب مراحله ی آخر می باشد. تست سیستم لوله کشی فاضلاب به این صورت انجام میگیرد که دود، آب، یا هوای فشرده را به درون لوله می فرستیم تا از عدم نشتی لوله ای فاضلاب اطمینان حاصل کینم.قبل از انجام این کار باید تمام ورودی و خروجی های لوله های فاضلاب را محکم کرده و سپس با دقت نشتی لوله ها را بررسی می کنیم. بهتر است برای اطمینان خاطر پس از هربار نشت یابی و تعمیر نشتی آزمایش را دوباره تکرار کرد.

شرکت سپهرسرویس بابکارگیری مجهزترین تجهیزات در زمینه ی نشت یابی و تعمیرات لوله کشی فرسوده نصب لوله کشی فاضلاب و لوله بازکنی آماده ی خدمت رسانی به شما شهروندان در تهران و حومه می باشد.

77 10 710 0912 تماس بگیرید