تخلیه چاه | لوله بازکنی | سپتیک تانک 09127101077

  • 021-88014041

لوله بازکنی درگوهردشت مهرشهر عظیمیه فردیس مهرویلا شاهین ویلا استان البرز(کرج)

لوله بازکنی درگوهردشت مهرشهر عظیمیه فردیس مهرویلا شاهین ویلا استان البرز(کرج)

لوله بازکنی درگوهردشت مهرشهر عظیمیه فردیس مهرویلا شاهین ویلا استان البرز(کرج)

لوله بازکنی شبانه روزی در البرز

لوله بازکنی درسراسر البرز(کرج) شبانه روزی فوری 20دقیقه

رفع انواع گرفتگی های سخت سیمانی توسط سرویسکار حرفه ای بااستفاده از تجربه وابزارالات لوله بازکنی قوی وبروز.

لوله بازکنی اشپزخانه لوله بازکنی حمام

رفع گرفتگی سینک اشپزخانه وکفشور درتمام نقاط تهران فوری توسط سرویسکار حرفه ای بااستفاده ازانواع دستگاه وابزار الات لوله بازکنی.

لوله بازکنی سینک اشپز خانه

لوله بازکن سینک اشپز خانه

رفع گرفتگی توالت فرنگی وایرانی

رفع گرفتگی توالت ایرانی وفرنگی عیب یابی و تعمیرات اجزای داخلی توالت فرنگی وتعمیرات فلاش تانک

رفع گرفتگی توالت فرنگی

رفع گرفتگی توالت فرنگی

لوله بازکنی توالت ایرانی

لوله بازکن توالت ایرانی


رفع بوی بدفاضلاب توالت حمام  اشپزخانه…

رفع بوی فاضلاب

رفع بوی فاضلاب

بوی بد توالت وحمام

بوی بد توالت وحمام

تبدیل توالت ایرانی به فرنگی باکمترین خرابی 

تبدیل توالت ایرانی به فرنگی

تبدیل توالت ایرانی به فرنگی

تبدیل توالت ایرانی به فرنگی

تبدیل توالت ایرانی به فرنگی

تبدیل ایرانی به فرنگی

تبدیل ایرانی به فرنگی

دراوردن موبایل از توالت

برای بیرون آوردن اشیایی مثل موبایل و ساعت از لوله ی توالت نیاز به گیره ی مخصوص خواهد داشت. بدترین تصمیم در این شرایط این است که با دست اقدام به بیرون اوردن شی خارجی از چاه توالت کنید. درصورت وارد کردن دست خود در توالت ممکن است دست شما در چاه توالت گیر کرده و کار را برای شما سختر کند.

دراوردن موبایل از توالت

دراوردن موبایل از توالت

دراوردن انگشتر ازچاه توالت بادستگاه

زیاد اتفاق می افتد و بیرون اوردن آن برای صاحبان اشیا قیمتی امری مهم و ضروری می باشد. هنگامی که انگشتر در توالت ایرانی یا فرنگی می افتد در سیفون s مانند توالت گیر می کند. در این شرایط برخی افراد با دست اقدام به بیرون اوردن انگشتر از چاه توالت می کند. این امر ممکن است سبب رفتن انگشتر یا شی قیمتی دیگری مثل ساعت به دورن چاه توالت شده و دیگر دسترسی به آن امکان پذیر نباشد.زیاد اتفاق می افتد و بیرون اوردن آن برای صاحبان اشیا قیمتی امری مهم و ضروری می باشد. هنگامی که انگشتر در توالت ایرانی یا فرنگی می افتد در سیفون s مانند توالت گیر می کند. در این شرایط برخی افراد با دست اقدام به بیرون اوردن انگشتر از چاه توالت می کند. این امر ممکن است سبب رفتن انگشتر یا شی قیمتی دیگری مثل ساعت به دورن چاه توالت شده و دیگر دسترسی به آن امکان پذیر نباشد.

دراوردن انگشتر ازتوالت

دراوردن انگشتر ازتوالت

لوله کشی نصب وتعمیر فلاش تانک
لوله بازکنی تعمیر فلاش تانک

لوله بازکن تعمیر فلاش تانک

چند اصل مهم در استفاده از محلول های لوله بازکن
چند اصل مهم در استفاده از محلول چاه بازکن

چند اصل مهم در استفاده از محلول لوله بازکن

امیداست رضایت از خدمات سپهر سرویس باعث تبلیغ بیش از پیش ما توسط شما مشتریگرامی باشد.

لوله بازکنی درگوهردشت

لوله بازکنی مهرشهر

لوله بازکنی عظیمیه

لوله بازکنی فردیس

لوله بازکنی مهرویلا

لوله بازکنی شاهین ویلا

لوله بازکنی استان البرز

لوله بازکنی کرج

ghasemi
ghasemi

Call Now Button77 10 710 0912 تماس سریع