لوله بازکنی|لوله بازکنی شبانه روزی09127101077سپهرسرویس

تخلیه چاه | لوله بازکنی

لوله بازکنی شبانه روزی تهران لوله بازکنی24ساعته تخلیه چاه لوله بازکنی سپهرسرویس

لوله بازکنی باکمک فنر لوله بازکنی وبادستگاه ژنراتورهای مخصوص لوله بازکنی در تهران شبانه روزی

رفع گرفتگی لوله های سخت سیمانی  که بافنرمعمولی بازنشود بازکردن لوله های مسیر طولانی

تخلیه چاه مکانیزه100تضمینی با کمک پمپ ها و دستگاه های مخصوص لجن کشی

لایروبی چاه فاضلاب 100تضمینی باکمک دستگاه ونیروی انسانی (مغنی)

لایروبی چاه آب بادستگاه در عمق کمتراز بیست متر

تخلیه ولایروبی منهول ورفع گرفتگی لوله های بین منهول ها

حفرچاه های فاضلاب جای شمع چاه ارت چاه جذبی واب درتمام نقاط تهران شبانه روزی

توسط افراد مجرب سپهرسرویس

لوله بازکنی فوری

شبانه روزی درتهران وحومه09127101077

 

77 10 710 0912 تماس بگیرید