مکان مناسب برای نصب سپتیک تانک

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

 سپتیک تانک مخزن کوچک نگهداری است که از آن به جهت ته نشینی فاضلاب استفاده می گردد که بابت ایجاد زمان ماند طولانی مدت، فاضلاب موجود در مخزن سپتیک تحت تاثیر باکتری های غیر هوازی موجود در مخزن قرار گرفته شده و به فرمت معلق در خواهد آمد.

ایجاد سرپوش برای مخزن سپتیک تانک از این بابت صورت می گیرد که باعث جلوگیری از بوی نامطبوع فاضلاب گردد و با توجه به اهمیت مخزن سپتیک در جهت جلوگیری از کاهش آلودگی فاضلابی محیط زیست، از این دستگاه به عنوان یک راه حل موقت جهت دفع و تصفیه سپتیک استفاده می شود.

تمام اتفاقاتی که در مخزن سپتیک انجام صورت می گیرد شامل تصفیه مقدماتی فاضلاب که به آن ته نشینی می گویند می باشد.

مخزن فوق به شکلی طراحی می شود که فاضلاب موجود پس از آنکه وارد مخزن می شود، بدلیل ایجاد شرایط کند شدن در مسیر حرکت جریان فاضلاب، مواد معلق در انتهای مخزن ته نشین شده و بصورت لجن پدید می آید و همچنین، مواد سبک همچون روغن و چربی به شکل کف به تدریج در سطح مایع بصورت شناور قرار می گیرد.

زمانیکه فاضلاب به میزان مشخصی وارد مخزن می گردد از آن سو، به همان میزان پساب از لوله خروجی دفع خواهد شد. در این شرایط لجن ته نشین شده در کف مخزن بدلیل فعالیت باکتری های موجود بی هوازی شروع به هضم لجن موجود کرده و آنها تجزیه می کند و سپس شروع به ایجاد گاز می کند.

این اتفاق در انتها باعث می گردد که حجم قابل توجی از لجن کاهش یافته و به همین جهت هر دو الی چهار سال یکبار با توجه به زمان ماند اولیه می بایست تخلیه گردد.

سپتیک تانک ساده ترین روش تصفیه فاضلاب بهداشتی می باشد که بصورت تک واحد در صنعت فاضلاب از آن استفاده می گردد. در این روش، تصفیه مکانیکی و تصفیه زیستی با استفاده از باکتری های بی هوازی صورت می گیرد.

یافتن مکان مناسب جهت نصب سپتیک تانک:

محل مخازن باید دور از مسیر نهرها و آبگیرها بوده و در سطحی هموار ساخته شود همچنین سپتیک تانک باید در جهت مخالف وزش بادهای غالب پیاده سازی شود.

در این رابطه چند نکته وجود دارد که در زیر به آن اشاره خواهیم نمود :

  • طول انباره مستطیل شکل را 2 تا 4 برابر پهنای آن انتخاب می کنند.
  • عمق موثر برای انباره باید 1.2 متر باشد، عمق موثر عبارتست از فاصله آزاد فاضلاب تا کف تانک.
  • فاصله سطح فاضلاب تا سقف انباره حداقل باید 30 تا 40 سانتی متر باشد.
  • برای زلال سازی بهتر فاضلاب معمولاٌ سپتیک تانکها را دو یا سه مخزنه می سازندکه حجم قسمت اول را دو برابر  حجم قسمتهای بعدی طراحی می کنند.  که این امر به منظور جلوگیری از نوسانات سطحی فاضلاب و طولانی تر
    • کردن تخلیه لجن صورت می گیرد.
    • ضریب تبدیل آب مصرفی به فاضلاب معمولاٌ برابر 80 درصد در نظر گرفته می شود.
    • میزان تولید فاضلاب با توجه به سرانه مصرف آب و ضریب تبدیل آن به فاضلاب برای زمان ماند 12 تا 15 ساعت (به دلیل عدم حضور پرسنل عملیاتی در طول روز) طراحی می گردد.

شرکتهای تخلیه چاه سپهرسرویس با استفاده از تانکرهای مکنده مخصوص تخلیه چاه ، تخلیه سپتیک تانک ،خدمات نصب سپتیک تانک و همچنین انواع پمپهای تخلیه چاه از قبیل پمپ کف کش، پمپ مکنده و پمپ ساکشن اقدام به تخلیه سپتیک تانک های فاضلاب می کنند.

شماره تماس:09127101077

مطالب مرتبط:
سپتیک تانک چیست و در کجا کاربرد دارد؟

اجرای سپتیک تانک 
آموزش نصب سپتیک تانک و نگهداری از آن

تخلیه سپتیک تانک های فاضلاب

لایروبی و تخلیه فاضلاب سپتیک تانک

77 10 710 0912 تماس بگیرید