نحوه ی صحیح لکه گیری ایزوگام

تخلیه چاه | لوله بازکنی

لکه گیری ایزوگام شامل برطرف کردن هرگونه خرابی مثل ترکهای عمیق یا نیمه عمیق، تبله در ایزوگام پشت بام می باشد. رفع خرابی ایزوگام و تعمیرات آن باید توسط یک نصاب ایزوگام حرفه ای انجام گیرد. نصاب ایزوگام با بررسی کامل ایزوگام و رفع خرابی های موجود در سطح ایزوگام از هرگونه آسیب احتمالی به سقف در هنگام بارش باران و برف جلوگیری به عمل می آورد. ایزوگام کار باید قبل از شروع کار تمام قسمت هایی که نیاز به لکه گیری دارد پیدا کرده و بعد از تمیز کردن پشت بام اقدام به لکه گیری کند.عایق کاری،شرکت نصب ایزوگام

تعویض ایزوگام:

ایزوگام ها با گذشت سالهای زیاد دچار های ترک های زیادی می شوند که در صورت نامرغوب بودن ایزوگام، این ترک ها خیلی زودتر در ایزوگام ایجاد می شوند. در این صورت بسته به تشخیص ایزوگام کار و میزان وزن پشت بام، قبل از اایزوگام کاریعملیات کندن ایزوگام انجام می گیرد. ایزوگام کار با کمک مشعل ایزوگام و تیغ مخصوص، ایزوگام فرسوده را جداکرده و ایزوگام جدید را نصب می کند. در غیر این صورت ایزوگام با لکه گیری ترمیم خواهد شد.

آموزش لکه گیری ایزوگام:

بیشترین سمتی که در پشت بام نیاز به لکه گیری دارد و خیلی زود دچار ترک می شود زیر کولر و آبرو ها می باشد. برای ترمیم قسمت های خراب ایزوگام، مقداری از ایزوگام را برش داده و با کمک مشعل ایزوگام آن را به قسمت مورد نظر چسبانده و ترمیم کنید.عایق کار،ایزوگام کاری در تهران،شرکت نصب ایزوگام تهران

برای پر کردن ترک و شکاف های ایجاد شده در سطح ایزوگام از خمیر پرایمر و چشب ماتیک پایه قیر نیز استفاده می کنند. برخی ایزوگام کارها از قیر گونی برای تعمیر و ترمیم ایزوگام خراب استفاده می نمایند.نصاب ایزوگام،ایزوگام کار تهران

خمیر پرایمر
شرکت ایزوگام کاری سپهرسرویس با بکارگیری مجهزترین تجهیزات و نیروهای مجرب آماده ی خدمت رسانی به شما شهروندان عزیز درتهران و حومه می باشد.

مطالب مرتبط:


قیرگونی بهتر است یا ایزوگام کاری


کندن ایزوگام


ایزوگام کار حرفه ای


تست ایزوگام


تعمیر ایزوگام

77 10 710 0912 تماس بگیرید