روش های حفر چاه

تخلیه چاه | لوله بازکنی

حفر چاه در گذشته به صورت دستی انجام میگرفت.اما امروزه روش های حفر چاه بصورت مکانیکی جای خود را به روش های قدیمی داده است. حفاری به روش مکانیکی به سه دسته تبدیل می شود:در این نوع حفاری انزی مکانیکی به سنگ وارد میکنند و به دو روش حفاری ضربه ای و حفاری چرخشی صورت […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید