لایروبی و تخلیه فاضلاب سپتیک تانک

تخلیه چاه | لوله بازکنی

سپتیک تانک پر کاربردترین مخزن جهت ذخیره موقت فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی – انسانی است.از جمله کاربرد های آن را میتوانید در مقاله ی کاربرد سپتیک تانک مطالعه کنید. سپتیک تانک توسط یک دیواره به دو بخش نامساوی تقسیم شده است.سپتیک های فاضلاب محلی برای انباشت فاضلاب هستند که پس از مدتی پر می […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید