دستگاه لوله بازکنی تراکم هوا

تخلیه چاه | لوله بازکنی

ازجمه دستگاه هایی که برای لوله بازکنی و رفع گرفتگی لوله استفاده می شود دستگاه لوله بازکن تراکم هوا می باشد. این دستگاه قابلیت های بالایی در رفع گرفتگی های شدید لوله و لوله بازکنی دارد. به همین جهت شرکت های لوله بازکنی زیادی از دستگاه تراک هوا در رفع گرفتگی های شدید استفاده می […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید