آیا گاز فاضلاب کشنده است؟

تخلیه چاه | لوله بازکنی

گاز فاضلاب چیست؟ گاز فاضلاب که دست کم مشکل بو را برای اهالی یک خانه ایجاد می نماید, ترکیبی از گازهای معدنی است که با عملکرد غیرهوازی باکتری ها(باکتری هایی که نیاز به اکسیژن ندارند) بر روی لجن و فاضلاب ایجاد می شود.این گاز می تواند شامل سولفید هیدروژن, آمونیاک, دی اکسید کربن, متان, نیتروژن […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید