کاربرد چسب ماستیک در ترمیم ایزوگام

تخلیه چاه | لوله بازکنی

یکی از روش های تعمیر ایزوگام و لکه گیری ایزوگام هایی که خراب شدند استفاده از چسب ماستیک می باشد. ترمیم ایزوگام به کمک چسب ماستیک یک راه ساده است که بدون نیاز به ایزوگام کار نیز می توان آن را انجام داد. چسب های ماتیک امروزه در ترمیم خرابی ایزوگام کاربرد فراوانی دارند. ایزوگام […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید