جدیدترین سیستم فاضلاب ساختمانی

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

پوش فیت Push fit سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمانی است که هریک از اتصالات و لوله ها در یک سو دارای سوکتی می باشد. که در آن یک حلقه آب بندی جای دارد و می توان انتهای بدون سوکت آن را به راحتی و با اندکی فشار به درون سکوت لوله و یا اتصال بعدی […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید