مکان مناسب برای نصب سپتیک تانک

نکات مهم تخلیه سپتیک تانک

 سپتیک تانک مخزن کوچک نگهداری است که از آن به جهت ته نشینی فاضلاب استفاده می گردد که بابت ایجاد زمان ماند طولانی مدت، فاضلاب موجود در مخزن سپتیک تحت تاثیر باکتری های غیر هوازی موجود در مخزن قرار گرفته شده و به فرمت معلق در خواهد آمد.

آموزش نصب سپتیک تانک و نگهداری از آن

  برای اینکه سپتیک تانک با راندمان بهتری کار کند توجه به موارد زیر لازم می باشد: زمانی که سپتیک تانک باید تخلیه شود بستگی به شرایط کار تانک کیفیت و کمیت فاضلاب خام دارد.درحالت کلی اگر آشغالی به درون تانک ریخته نشده باشدو ظرفیت تانک درست محاسبه شده باشدکه حدودا یک سال طول میکشد. […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید