تمیز کردن توالت| دستشویی| توالت فرنگی

تخلیه چاه | لوله بازکنی

حمام و دستشویی به خاطر میکروب هایی که در آن ها وجود دارد ازجمله محل هایی است که باید با دقت بسیار زیاد تمیز شوند. برای تمیز کردن این مکان ها باید به نکات زیادی توجه داشته باشیم که در اینجا به برخی از این نکات اشاره هایی می کنیم.و روش صحیح تمیز کردن توالت […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید