طریقه ی باز کردن کفشوی حمام

طریقه ی باز کردن کفشوی حمام

اکثر مواقع راه چاه حمام یا دستشویی رفته رفته گرفته میشه و آب خوب عبور نمیکند، این مشکل، خصوصا در منازل قدیمی ساز بیشتر رخ می دهد. برای بازکردن گرفتگی چاه حمام هر مدت یکبار باید با سیفون تلمبه زد یا از مواد باز کننده لوله نظیر چانته یا اسید استفاده کرد تا راه آب باز […]