دلایل ریزش چاه فاضلاب تخلیه نشده

تخلیه چاه | لوله بازکنی

چاه ها با گذشت زمان دچار فرسودگی می شوند بنابراین انواع چاه ها همواره آبستن حادثه ای ناگوار برای مردم هستند،باید هر 5 سال یکبار چاه پرشده را مورد بررسی قرار داد تا از خطر ریزش چا فاضلاب پر جلوگیری کرد. از سالها قبل تاکنون هزاران چاه مختلف درگوشه و کنار پایتخت حفاری شده که […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید