تخلیه چاه | لوله بازکنی | سپتیک تانک 09127101077

  • 021-88014041

Tag Archives: اموزش حفاری و اصول حفاری

اصول ایمنی در حفرچاه

حفر چاه از جمله مواردی است که مستلزم رعایت اصول ایمنی می باشد.انواع مختلف چاه های فاضلاب باید بر اساس اصول خود حفر گردند.حفر چاه ها به روش های مختلفی صورت می گیرد که اگر مطابق براستاندارد های ساخت چاه فاضلاب و قوانین حفاریحفر نگردند پیامد های جبران ناپذیری را در پی خواهند داشت و سبب ریزش چاه و صدمه دیدن افراد می شود. در این مقاله به مهمترین نکات و اصول ایمنی برای حفر چاه خواهیم پرداخت:
تخلیه چاه فوری،تخلیه چاه تهرانفحفر چاه فاضلاب،تخلیه چاه فاضلاب
محل دقیق حفر چاه:قبل از حفر چاه باید مختصات چاه های دیگر را بررسی نمود.به این صورت که تا شعاع سه متری چاه، چاهی دیگری حفر نشده باشد.

ghasemi
77 10 710 0912 تماس بگیرید