نکات مهم هنگام نصب توالت ایرانی

نصب توالت ایرانی نیاز به رعایت یک سری از نکات دارد که باید هر کدام از این نکات به درستی اجرا شوند تا هیچ گونه اشکالی در نحوه ی دفع فاضلاب توسط توالت ایرانی رخ ندهد. استفاده از لوازم بهداشتی کارکرده و دست دوم، آسیب دیده و معیوب مجاز نیست قرارگیری محور طولی توالت در […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید