نکات مهم هنگام نصب توالت فرنگی

رفع گرفتگی توالت فرنگی

توالت و سرویس بهداشتی از جمله مهمترین بخش ساختمان است. امروزه در بیشتر خانه ها توالت فرنگی نصب می شود و از آنجایی که زیاد استفاده می شود رعایت نکات فنی در هنگام نصب توالت فرنگی بسیار حائز اهمیت است.نصب توالت فرنگی از جمله کارهایی است که اگر به درستی انجام نگیرد سیسیم دفع فاضلاب […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید