تفاوت ایزوگام دمیده و پلیمری

تخلیه چاه | لوله بازکنی

ایزوگام کاری با دونوع ایزوگام به نام های دمیده و پلیمری انجام میگیرد.این دو نوع ایزوگام تفاوت هایی باهم دارند که در این بخش به عمده تفاوت های این دو می پردازیم. ایزوگام دمیده با استفاده از مازوت (قیر دمیده)در صنایع سخت ایزوگام تولید می شود.نام دیگر ایزوگام دمیده BOF می باشد.ایزوگام کاری،نصب ایزوگام،شرکت ایزوگام کاری […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید