تخلیه چاه مکانیزه با پمپ کف کش

پمپ هایی که برای تخلیه چاهاستفاده می شوند با پمپ هایی معمولی متفاوتند،اگر آب غلظت داشته باشد و دارای مواد معلق جامد مانند مواد فاضلاب موجود در چاه ها باشد در این صورت باید برای تخلیه چاه فاضلاب از پمپ های مخصوص استفاده می کنند. بهترین پمپ ها برای تخلیه چاه فاضلاب به صورت کاملا […]

پمپ کفکش و لجن کش | تخلیه چاه لوله بازکنی

تخلیه چاه | لوله بازکنی

پمپ کف کش را در لاتینEPS می نامند و از آن جهت انتقال آب های صاف و آبهای آلوده و حاوی املاح و ناخالصی هایی مانند ذرات ریز شن و گل و لای، زباله های کوچک، لجن ته نشین شده وامثال آن کاربرد دارد. پمپ کفکش  به دو نوع آب از بغل و آب از رو تقسیم بندی […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید