انواع مختلف چاه های فاضلاب

تخلیه چاه | لوله بازکنی

سیستم های مختلف دفع فاضلاب: سیستمهای دفع فاضلاب  به دودسته  سیستم فاضلاب شهری و سیستم چاه تقسیم میشوند. لیکن در کمال تاسف بدلیل ضعف و نقصان سیستم فاضلاب شهری در تهران و اکثر شهرهای میهنمان، همچنان از روش چاه استفاده می گردد که دارای مضرات زیست محیطی و سلامتی است.

77 10 710 0912 تماس بگیرید