مقایسه ی توالت ایرانی و فرنگی

تخلیه چاه | لوله بازکنی

در هنگام استفاده از توالت ايراني يا توالت شرقي يا توالت آسيايي ، ماهيچه هاي ران و عضله شكن به قسمت فراخ روده بزرگ ( سيگموئيد ) فشار مي آورد و اگر وزن بر روي پاي چپ بأشد در حداقل زمان فضولات دفعي خارج مي شود. فقط در حالت فشار به سيگموئيد است كه روده […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید