بالا آمدن آب توالت

تخلیه چاه | لوله بازکنی

اگر آب توالت بالا زد چه کار کنیم؟ بالا زدن آب توالت یکی از وحشتناک ترین صحنه هایی است که ممکن است هرکسی با ان روبه رو شود. بالا آمدن آب به  دلیل گرفتگی چاه با یک شی خارجی و یا پرشدن چاه توالت می باشد. اگر چاه توالت شما دچار گرفتگی شد ما به […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید