بهداشت در توالت

رفع گرفتگی توالت فرنگی

متاسفانه در کشورما و احتمالاً کشورهای مسلمان بدلیل حجب و حیا در این خصوص کمتر صحبت شده که در این پست سعی می کنیم از چند زاویه به مقوله ” سرویس های بهداشتی” نگاه کنیم و معضلات آن را بررسی نماییم. موضوع سرویسهای بهداشتی بقدری مهم است که باعث شده کشورهای پیشرفته دنیا، سازمان بین […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید