زهکشی ساختمان و فاضلاب توالت

تخلیه چاه | لوله بازکنی

تعریف زهکشی: تخلیه آب مازاد و اضافی را در زمین زهکشی می گویند. زهکشی سبب افزایش سرعت در تخلیه و خارج کردن آب می شود. زهکشی برای اهداف مختلفی انجام می گیرد که مهمترین کاربرد آن خارج کردن آب زیرزمینی میباشد. زهکشی فواید بسیاری را در زمینه های مختلف دارا می باشد که در این قسمت […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید