بوگیر توالت

تخلیه چاه | لوله بازکنی

رفع بوی بد توالت بوی بد توالت و پیچیدن این بو در منزل مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار گذشت. اگر در منزل هستید و ناگهان بوی بد توالت به مشامتان می رسد و یا سرویس بهداشتی منزلتان بوی تعفن می دهد بهتر است هر چه زودتر علت بوی بد را پیدا کرده […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید