تبدیل توالت ایرانی به فرنگی+ تصاویر آموزشی

تخلیه چاه | لوله بازکنی

اگر شما نیز به مضرات استفاده از توالت ایرانی پی برده اید به احتمال زیااد به فکر تعویض توالت خود و تبدیل آن به توالت فرنگی افتاده اید. افراد سالمندان ملزم به استفاده از توالت فرنگی می باشند. نوعی از توالت فرنگی را می توان به صورت صندلی شکل تهیه کرد و آن را در […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید