طريقه ي تصفيه ي فاضلاب در سپتيك تانك

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

سپتیک تانک بخش عمده ای از مواد معلق قابل ته نشینی (ss)، روغن و چربی، اجسام شناور و آشغال های موجود در فاضلاب را با راندمانی در حدود 80-60  درصد حذف می کند. به دنبال حذف این آلاینده ها دیگر پارامترهای آلاینده نظیر COD ، BOD5 و TSS نیز کاهش می یابد. بخش از جامدات حذف […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید