خطرات تخليه چاه و دفع فاضلاب به روش غير اصولي

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

به آبهایی که در مصارف مختلف خانگی، صنعتی، اداری استفاده شود و به دلیل اضافه شدن مواد زائد و آلوده به آن، کیفیت خود را از دست داده، آلوده شده و دیگر قابلیت مصرف مستقیم را ندارد فاضلاب گفته میشود. فاضلاب حاوی مواد آلوده و بیماری زا است که برای موجودات زنده و حتی محیط […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید