تخلیه چاه | لوله بازکنی | سپتیک تانک 09127101077

  • 021-88014041

Tag Archives: تخلیه سپتیک

تخلیه فاضلاب کشتارگاه

کشتارگاه ها و صنایع تولید گوشت زیادی در سراسر کشور در حال فراهم آوردن نیاز گوشت و فراورده های دامی مردم می باشند.

کارخانه جات و صنایع بزرگ گوشت تولید کننده ی فاضلابی هستند که با دیگر فاضلاب ها متفاوت است.

از این رو مدیریت فاضلاب کشتارگاه و نحوه ی تخلیه فاضلاب کشتارگاه ها خود امری قابل توجه و نیاز به بررسی های بیشتر می باشد.

مواد فاضلاب کشتارگاه ها بسته به نوع حیوان ذبح شده متفاوت می باشد.

فاضلاب کشتارگاه شامل چه مواردی می باشد؟

فاضلاب کشتارگاه ها بسته به نوع حیوان ذبح شده شامل لاشه، محتویات شکم و فضولات شکم می باشد.

عملیاتی که موجب آلودگی در کشتارگاه ها می شود غالبا موارد زیر است:

  • کندن پرحیوان با ابجوش و یا کندن با هوای خشک و مرطوب.
  • شستشو و تخلیه هیدرولیکی
  • خون حیوانات

تخلیه فاضلاب کشتارگاه:

تخلیه چاه فاضلاب کشتارگاه ها نیازمند تانکرهای قوی و قدرتمند مکنده بوده تا بتواند حجم زیادی از فاضلاب کشتارگاه را تخلیه نماید.

از این رو تخلیه چاه فاضلاب کشتارگاه باید توسط شرکت های تخلیه چاه مکانیزه انجام گیرد. تخلیه چاه فاضلاب کشتارگاه با فاضلاب های خانگی متفاوت است از این رو بکارگیری نیروهای متخصص و دستگاه های مجهز و مدرن امری مهم در این زمینه است.

تخلیه چاه کشتارگاه
با بکارگیری مجهزترین تجهیزات تخلیه چاه و لایروبی چاه فاضلاب به صورت کاملا مکانیزه، شرکت سپهر سرویس به همراه تیم های مجرب و متخصص  آماده ی خدمت رسانی به مناطق مختلف تهران و حومه می باشد.

papricAdmin
تخلیه چاه | لوله بازکنی

لوله بازکنی شمال تهران09127101077تخلیه چاه

شماره تماس09127101077

تخلیه چاه لوله بازکنی شبانه روزی    تخلیه چاه فاضلاب شبانه روزی تهران  خدمات فنی سپهرسرویس

لوله بازکنی درسراسر تهران باانواع فنرودستگاه ژنراتور برقی وپمپ تراکم هوا به صورت شبانه روزی

 

تخلیه چاه بصورت مکانیزه 100%تضمینی درتهران

 

تخلیه ولایروبی انواع سپتیک های لجن گیر وچربی گیرومنحول

 

لایروبی چاه+تراش کف چاه جهت باز نمودن چشمه های چاه توسط نیروی انسانی

 

تشخیص محل درب چاه فاضلاب درساختمان ها ومجتمع های مسکونی واداری تجاری که فاقد نقشه بوده یا قدیمی هستند.

 

حفر چاه نو کول گذاری میله چاه جهت جلو گیری از فرسایش وریزش دیواره چاه وطوقه چینی درب چاه فاضلاب  در تهران

لوله بازکنی وتخلیه چاه فوری شبانه روزی09127101077

ghasemi
تخلیه چاه | لوله بازکنی

لوله بازکنی|تخلیه چاه غرب تهران44294045

شماره تماس09127101077

تخلیه چاه لوله بازکنی شبانه روزی    تخلیه چاه فاضلاب شبانه روزی تهران  خدمات فنی سپهرسرویس

لوله بازکنی درسراسر تهران باانواع فنرودستگاه ژنراتور برقی وپمپ تراکم هوا به صورت شبانه روزی

 

تخلیه چاه بصورت مکانیزه 100%تضمینی درتهران

 

تخلیه ولایروبی انواع سپتیک های لجن گیر وچربی گیرومنحول

 

لایروبی چاه+تراش کف چاه جهت باز نمودن چشمه های چاه توسط نیروی انسانی

 

تشخیص محل درب چاه فاضلاب درساختمان ها ومجتمع های مسکونی واداری تجاری که فاقد نقشه بوده یا قدیمی هستند.

 

حفر چاه نو کول گذاری میله چاه جهت جلو گیری از فرسایش وریزش دیواره چاه وطوقه چینی درب چاه فاضلاب  در تهران

لوله بازکنی وتخلیه چاه فوری شبانه روزی44294045

ghasemi
تخلیه چاه | لوله بازکنی

تخلیه سپتیک|تخلیه چاه

تخلیه چاه تخلیه سپتیک- غرب   44294045مرکزشهر88014041شمال تهران09127101077شرق 77722519

لوله بازکنی تهران و حومه با پمپ تراکم هوا و فنر لوله بازکنی

تخلیه چاه بصورت مکانیزه 100% تضمینی در تهران

تخلیه انواع سپتیک های لجن گیر و چربی گیر و منحول و لایروبی سپتیک

لایروبی چاه و کف تراشی توسط اکیپ مجرب سپهرسرویس در تهران

تشخیص دقیق محل حفر چاه با جدید ترین امکانات حفر

طوقه چینی چاه و کول گذاری میله ی چاه جهت جلوگیری از ریزش دیوار چاه فاضلاب در تهران

حفر انواع چاه جذبی و چاه عمیق آب و فاضلاب و چاههای ارت در تهران

تخلیه چاه و لوله بازکنی فوری 09127101077

ghasemi

تخلیه چاه|لایروبی سپتیک|تخلیه چاه تجریش تخلیه چاه فاضلاب

09127101077

تخلیه چاه تجریش  – تخلیه چاه فاضلاب درتجریش

تخلیه چاه و لوله بازکنی تجریش شبانه روزی

خدمات  تخلیه  چاه سپهر سرویس

لوله بازکنی تجریشو حومه با پمپ تراکم هوا و فنر لوله بازکنی

تخلیه چاه بصورت مکانیزه 100% تضمینی درتجریش

تخلیه انواع سپتیک های لجن گیر و چربی گیر و منحول و لایروبی سپتیک

لایروبی چاه و کف تراشی توسط اکیپ مجرب سپهرسرویس در تجریش

تشخیص دقیق محل حفر چاه با جدید ترین امکانات حفر

طوقه چینی چاه و کول گذاری میله ی چاه جهت جلوگیری از ریزش دیوار چاه فاضلاب در تجریش

حفر انواع چاه جذبی و چاه عمیق آب و فاضلاب و چاههای ارت درتجریش

تخلیه چاه و لوله بازکنی فوری درتجریش 09127101077

ghasemi

تخلیه چاه|تخلیه چاه جاده مخصوص|تخلیه چاه فاضلاب درجاده مخصوص

09127101077

تخلیه چاه جاده مخصوص  – تخلیه چاه فاضلاب در جاده مخصوص

تخلیه چاه و لوله بازکنی جاده مخصوص شبانه  روزی

خدمات فنی تخلیه  چاه سپهر سرویس

لوله بازکنی جاده مخصوصو حومه با پمپ تراکم هوا و فنر لوله بازکنی

تخلیه چاه بصورت مکانیزه 100% تضمینی درجاده مخصوص

تخلیه انواع سپتیک های لجن گیر و چربی گیر و منحول و لایروبی سپتیک

لایروبی چاه و کف تراشی توسط اکیپ مجرب سپهرسرویس در جاده مخصوص

تشخیص دقیق محل حفر چاه با جدید ترین امکانات حفر

طوقه چینی چاه و کول گذاری میله ی چاه جهت جلوگیری از ریزش دیوار چاه فاضلاب در جاده مخصوص

حفر انواع چاه جذبی و چاه عمیق آب و فاضلاب و چاههای ارت درجاده مخصوص 

تخلیه چاه و لوله بازکنی فوری درجاده مخصوص 09127101077

ghasemi
تخلیه چاه | لوله بازکنی

تخلیه چاه | تخلیه چاه فاضلاب تهران 09127101077

تخلیه چاه تهران – تخلیه چاه فاضلاب در تهران

تخلیه چاه و لوله بازکنی تهران شبانه روزی

شرکت تخلیه چاه سپهر سرویس

لوله بازکنی تهران و حومه با پمپ تراکم هوا و فنر لوله بازکنی

تخلیه چاه بصورت مکانیزه 100% تضمینی در تهران

تخلیه انواع سپتیک های لجن گیر و چربی گیر و منحول و لایروبی سپتیک

لایروبی چاه و کف تراشی توسط اکیپ مجرب سپهرسرویس در تهران

تشخیص دقیق محل حفر چاه با جدید ترین امکانات حفر

طوقه چینی چاه و کول گذاری میله ی چاه جهت جلوگیری از ریزش دیوار چاه فاضلاب در تهران

حفر انواع چاه جذبی و چاه عمیق آب و فاضلاب و چاههای ارت در تهران

تخلیه چاه و لوله بازکنی فوری 09127101077

papricAdmin
Call Now Button