تخلیه چاه مکانیزه با پمپ کف کش

پمپ هایی که برای تخلیه چاهاستفاده می شوند با پمپ هایی معمولی متفاوتند،اگر آب غلظت داشته باشد و دارای مواد معلق جامد مانند مواد فاضلاب موجود در چاه ها باشد در این صورت باید برای تخلیه چاه فاضلاب از پمپ های مخصوص استفاده می کنند. بهترین پمپ ها برای تخلیه چاه فاضلاب به صورت کاملا […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید