تخلیه چاه بیمارستان

به طور کلی باید اینگونه گفته شود که فاضلاب حاصل [...]