تخلیه چاه دامپروری و گاوداری

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

مواد خارجی که طی فعالیت­های یک دامپروری وارد آب می­شوند عمدتاً شامل فضولات دام، شیر و مواد معدنی معلق مانند خاک و مواد معدنی محلول مانند نمک و مواد شوینده (دترجنت­ها) می­باشند. از آنجائیکه بخشی از مواد آلاینده فاضلاب از قبیل فضولات دام و ذرات خاک و رس بصورت معلق بوده و قابلیت ته­ نشینی […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید