شرکت تخلیه چاه شبانه روزی در تهران

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

گرفتگی چاه فاضلاب یکی از دردسرسازترین مشکلاتی است که رخ دادن آن در هر ساختمانی نیاز به خدمات رسانی فوری شرکت های لوله بازکنی و تخلیه چاه دارد. اگر خدمات رسانی در هنگام گرفتگی یا پرشدن چاه فاضلاب به صورت فوری انجام نگیرد ممکن است موجب سر ریز شدن فاضلاب از چاه و رها شدن […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید