تخلیه چاه شهرک امیرکبیر

تخلیه چاه شهرک امیرکبیر تخلیه چاه و لوله بازکنی شهرک امیرکبیرشبانه [...]