بهترین روش از بین بردن مگس فاضلاب

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

این موجود ریز جثه و دو بال را حتما تا کنون دیده اید. این مگس که به نام مگس بیدی(Moth flies) یا مگس تصفیه کننده(Filter flies) نیز معروف است دارای تعدادی مو بر روی بدن و بالها است که اگر یکی ازاین مگس ها را له کنید کمی پودر دود مانندی از آن بر می […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید