سپتیک تانک چیست و در کجا کاربرد دارد؟

تخلیه چاه | لوله بازکنی

سپتیک تانک پر کاربردترین مخزن جهت ذخیره موقت فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی – انسانی است.سپتیک تانک توسط یک دیواره به دو بخش نامساوی تقسیم شده است.

77 10 710 0912 تماس بگیرید