تخلیه چاه صادقیه

تخلیه چاه صادقیه تخلیه چاه و لوله بازکنی صادقیه شبانه روزی [...]