تخلیه چاه رستوران

نکات مهم تخلیه سپتیک تانک

رستورانها به عنوان کارگاههای تولیدی کوچک، از آلوده کننده ترین مصرف کننده ها می باشند. چربی بالا، بارآلی زیاد و فساد پذیری سریع آن باعث می شود که در صورت دفع غیر اصولی، مشکلات فراوانی را برای رستوران و محیط اطراف آن بوجود آورد. از جمله این مشکلات می توان به موارد زیر اشاره نمود: […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید