تخلیه فاضلاب صنعتی

مقدمه فاضلاب و پس آبهای مراکز صنعتی ، کشاورزی و همینطور محلهای مسکونی از آلوده کننده‌های عمده آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی بویژه آبهای رودخانه‌ها ، دریاها و دریاچه‌ها هستند. با این فاضلابها و همینطور عوامل مؤثر در آلودگی فاضلاب و پس آبها آشنا می‌شویم. آلودگی آبها آب ، تصفیه آن و جلوگیری از آلودگی […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید